INSTRUCȚIUNI INSCRIERE CLASA a V-a,

 AN ȘCOLAR 2020-2021

PERIOADA DE INSCRIERE: 20 MAI - 5 IUNIE 2020

ADRESA MEN (22 MAI 2020) - ADMITERE CLASA A V-A 

            Pentru înscrierea în clasa a V-a, an şcolar 2020-2021, cererile se vor completa de către părinţii elevilor, câte una pentru fiecare clasă (matematică şi intensiv engleză), în functie de opţiuni.

            Pentru clasa a V-a intensiv engleză, în dreptul rubricii MANUAL, se va trece titlul manualului studiat în clasa a IV-a.

            Pe cererea pentru înscriere în clasa de matematică apare rubrica OPŢIUNEA 1: aici se va completa de către părinţii elevilor care se înscriu să susţină testarea la ambele clase, specialitatea la care optează să rămână, în cazul în care acesta va fi admis în ambele clase.

            Cererile vor fi semnate de ambii părinţi şi vor fi însoţite de copia certificatului de naştere a elevului precum şi de copii de pe cărţile de identitate ale părinţilor. În cazul elevului care a susținut examene de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională (limba engleză) și a obținut o diplomă nivel A1 sau nivel superior, se va ataşa copia diplomei. Acestea vor fi scanate si trimise pe e-mailul şcolii: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza .

            Ulterior, veţi primi număr de înregistrare pe adresa de pe care aţi trimis documentele.