PostHeaderIcon Colegiul National Nichita Stanescu

Noutati formare continua si dezvoltare personalawww.ccdph.ro

 

Colegiul National Nichita Stanescu Ploiesti Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de amplasare anexa administrativa modularasituata in Ploiesti, Str. Nalbei, nr.3 ;

  1.  Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de lucrari. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de  26.09.2020, ora 14:00.

Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea lucrarilor.

Nerespectarea denumirii lucrarilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.

Obiectul contractului consta in realizarea unui contract de executie lucrari avand ca obiect:Amplasare anexa administrativa modularasituata in Ploiesti, Str. Nalbei, nr.3, in conformitate cu cerintele caietului de sarcini si a documentatiei de atribuire atasate.

Solicitam mentionarea la denumirea lucrarii si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Colegiul National Nichita Stanescu Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.

Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, Propunerea financiara, intocmita in conformitate cucerintele documentatiei de atribuire si caietului de sarcini atasate, Formularul de oferta si Anexa acestuia, contractul insusit,  se transmit la adresa de e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza la termenul limita comunicat mai sus (26.09.2020, ora 14:00).

Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/)de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.

Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.

Cod de clasificare CPV: 45000000-7(Constructii);

Valoarea estimata, fara TVA: 173.950,00 lei, fara TVA

Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;

Sursa de finantare:      Venituri proprii

                                        Bugetul local al Municipiului Ploiesti

                                  Sponsorizari

Termenul de executie a lucrarilor: 2 luni de la emiterea ordinului de incepere.

Documentatia de atribuire, respectiv Instructiunile pentru ofertanti, a achizitiei, Formularele,Modelul de contract Caietul de sarcini,sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Administrativ, Str. Nalbei, nr.3, Ploiesti: 0737505607,  fax: 0244/599540.

 

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr ADV1174180 din 07.10.2020 .

Documentatie - Anexa - Modulara - link 

 

Ordinul 5617 / 23.09.2020 , privind suspendarea activităților didactice care presupun prezenta fizică a elevilor și cadrelor didactice in unitatile de invatamant preuniversitar, in care sunt organizate sectii de votare pentru alegerile locale 2020. -  link

 

Bani de liceu - link

 

An scolar 2020-2021

Informatii pentru parinti - link

Orar - 14 septembrie 2020( modificat 28 septembrie ) - link 

Programarea pe sali - Marti -  link  (Parter - Sala 1-7; Etaj I - Sala 8-10; Eaj II - Sala 11-19)

                              - Miercuri - link

Precizari DSP - privind începutul anului școlar (recomandari, adeverinte, aviz epidemiologic, ...) - link

Program Orar - modificat - valabil din 17 septembrie - link 

Prelucrare OMEC - Covid 19 - pentru elevi si parinti - link