PostHeaderIcon Colegiul National Nichita Stanescu

 

Proiect eTwinning „Acțiuni 2020-2020 pentru planetă”

 

Proiectul eTwinning “2020-20 Actions for the Planet” derulat în perioada ianuarie - iunie 2020 a reunit elevi cu vârsta cuprinse între 14-17 ani și profesori din 5 țări: Franța (Lycée Polyvalent Frédéric Kirschleger), Germania (Gymnasium Kirchseeon), Portugalia (Agrupamento de Escolas de Colmeias), Albania (Shkolla e Mesme Tregtare) și România (CN „Nichita Stănescu” Ploiești).

Tema proiectului „educația pentru mediul înconjurător” a invitat partenerii implicați la o activitate practică prin sensibilizarea cu privire la problemele ecologice: găsind a 20 de idei / acțiuni pentru protecția mediului înconjurător. În plus, proiectul a vizat formarea competențelor necesare unui cetățean activ, responsabilitate și implicat, care poate interveni direct în problemele din imediata vecinătate.

Obiectivul principal al proiectului a fost implicat activă în protecția mediului înconjurător. Acestuia i se adaugă conștientizarea importanței protejării mediului în calitate de cetățean responsabilitate, ce poate fi o rotație în motorul schimbării în comunitatea locală prin mici gesturi / acțiuni cotidiene.

În vedere atingerii obiectivelor, elevii au parcurs următorii pași: prezentarea personală / a școlii / a țării; conceperea și alegerea logo-ului proiectului; cercetarea privind problemele de mediu și conștientizarea acestora; propunerea de soluții pentru protecția mediului. Elevii au fost încurajați să ia atitudine, să protejeze și să respecte natura și mediul înconjurător, să se documenteze și să conștientizeze impactul pe care îl are asupra naturii prin activitățile lor cotidiene. După conștientizarea impactului, au luat măsuri pentru a demonstra concret, prin activități desfășurate zilnic, modul în care contribuie la salvarea naturii și a mediului înconjurător

 Ideile și acțiunile pe care elevii le-au propus s-au concretizat sub diferite forme: desene, fotografii realizate în cadrul unor acțiuni ecologice, studii comparative, prezentări Power Point. Deoarece o parte a proiectului sa desfășurat în perioada pandemiei de COVID-19, elevii au prezentat și modul în care această situație a afectat planeta.

Impactul estimat al proiectului a vizat conștientizarea și implicarea activă în protecția mediului înconjurător, creșterea motivației pentru învățarea limbilor străine în folosirea acestora în contextul real, lărgirea orizontului cultural, descoperirea proiectelor de tip eTwinning și motivarea participării la alte proiecte în viitor.

 


 

 

Proiectul eTwinning «Sciences numériques et technologie 2020 » se va derulaîn perioada decembrie 2020 – iunie 2021. Proiectul reunește elevi cu vârste cuprinse între 15-16 ani din 3 țări:Franța (Lycée Polyvalent Frédéric Kirschleger), Republica Moldova (Liceul Teoretic I.L.Caragiale Orhei) și România (CN “Nichita Stănescu” Ploiești).

Scopul proiectului este acela de a favoriza interacțiunile între elevii francofoni pe teme legate de științele numerice și tehnologie. În perioada proiectului elevii vor descoperi lumea digitală cu avantajele și dezavantajele acesteia, folosind limba franceză drept cod de comunicare.

 

Calendarul defasurarii etapelor la concurenta pentru ocuparea postului de agent de paza - detalii aici 

 

Noutati formare continua si dezvoltare personalawww.ccdph.ro

 

Colegiul National Nichita Stanescu Ploiesti Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea contractului de amplasare anexa administrativa modularasituata in Ploiesti, Str. Nalbei, nr.3 ;

  1.  Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de lucrari. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de  26.09.2020, ora 14:00.

Dupa aceasta ora, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in Noul SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV si denumirea lucrarilor.

Nerespectarea denumirii lucrarilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.

Obiectul contractului consta in realizarea unui contract de executie lucrari avand ca obiect:Amplasare anexa administrativa modularasituata in Ploiesti, Str. Nalbei, nr.3, in conformitate cu cerintele caietului de sarcini si a documentatiei de atribuire atasate.

Solicitam mentionarea la denumirea lucrarii si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Colegiul National Nichita Stanescu Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.

Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, Propunerea financiara, intocmita in conformitate cucerintele documentatiei de atribuire si caietului de sarcini atasate, Formularul de oferta si Anexa acestuia, contractul insusit,  se transmit la adresa de e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza la termenul limita comunicat mai sus (26.09.2020, ora 14:00).

Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in SEAP - Noul SEAP  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/)de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata.

Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.

Cod de clasificare CPV: 45000000-7(Constructii);

Valoarea estimata, fara TVA: 173.950,00 lei, fara TVA

Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;

Sursa de finantare:      Venituri proprii

                                        Bugetul local al Municipiului Ploiesti

                                  Sponsorizari

Termenul de executie a lucrarilor: 2 luni de la emiterea ordinului de incepere.

Documentatia de atribuire, respectiv Instructiunile pentru ofertanti, a achizitiei, Formularele,Modelul de contract Caietul de sarcini,sunt anexate prezentului Anunt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Administrativ, Str. Nalbei, nr.3, Ploiesti: 0737505607,  fax: 0244/599540.

 

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr ADV1174180 din 07.10.2020 .

Documentatie - Anexa - Modulara - link