PostHeaderIcon Colegiul National Nichita Stanescu

Conditii specifice de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor vacante - detalii aici

 

Anunt  concurs - catedra de fizica - programa -detalii aici 

 

Olimpiada de limba engleză-faza pe localitate

19.02.2017

 

SECTIUNEA A

- SUBIECTE - clasa a IX-a, clasa a X-a, clasa a XI-a, clasa a XII-a

- BAREMclasa a IX-aclasa a X-aclasa a XI-aclasa a XII-a

SECTIUNEA B

SUBIECTE - clasa a IX-aclasa a X-aclasa a XI-aclasa a XII-a

BAREMclasa a IX-aclasa a X-a, clasa a XI-aclasa a XII-a

MARKING SCHEME


Rezultate Olimpiada Locala de Engleza - Sectiunea A, Sectiunea B

Rezultate contestatii - 22 .02.2017

 

CALENDARUL mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2017 - 2018 

Metodologie mobilitate personal didactic - 2017- 2018

 

Metodologia si criteriile privind acordarea gradatiilor de merit - 2017 

 

 

Stimați părinți,
 
În acest an școlar s-a finalizat parcurgerea etapelor de constituire a Asociației Părinților C.N. Nichita Stănescu Ploiești, având ca președinte pe d-na Ștefania-Eliza Nedelcu.
 
Mulţumim pe această cale tuturor părinţilor care au sprijinit această acţiune şi tuturor acelora care au contribuit la constituirea unui fond în contul RO03BTRLRONCRT0358097801 de la Banca Transilvania România.
 
Conform statutului asociației, aceasta își propune:
a)      sprijinirea conducerii unității de învăţământ în întreţinerea şi modernizarea bazei materiale necesare unei activităţi eficiente;
b)      susţinerea unității de învăţământ în activitatea de consiliere şi orientare socio-profesională sau de integrare socială a absolvenţilor;
c)       susţinerea conducerii unităţii şcolare în organizarea şi desfăşurarea consultaţiilor cu părinţii pe teme educaţionale;
d)      conlucrarea cu comisiile de ocrotire a minorilor, cu organele de autoritate tutelară sau organizaţiile nonguvernamentale cu atribuţii în acest sens, în vederea soluţionării situaţiei elevilor din unitatea de învăţământ, care au nevoie de ocrotire;
e)      susţinerea unității de învăţământ în organizarea şi desfăşurarea festivităţilor anuale;
f)       atragerea de persoane fizice şi juridice care, prin contribuţii financiare sau materiale, să susţină programe de modernizare a activităţii educative.