Procedura operationala privind elaborarea proiectului de buget de venituri si cheltuieli