Stimați părinți,
 
În acest an școlar s-a finalizat parcurgerea etapelor de constituire a Asociației Părinților C.N. Nichita Stănescu Ploiești, având ca președinte pe d-na Ștefania-Eliza Nedelcu.
 
Mulţumim pe această cale tuturor părinţilor care au sprijinit această acţiune şi tuturor acelora care au contribuit la constituirea unui fond în contul RO03BTRLRONCRT0358097801 de la Banca Transilvania România.
 
Conform statutului asociației, aceasta își propune:
a)      sprijinirea conducerii unității de învăţământ în întreţinerea şi modernizarea bazei materiale necesare unei activităţi eficiente;
b)      susţinerea unității de învăţământ în activitatea de consiliere şi orientare socio-profesională sau de integrare socială a absolvenţilor;
c)       susţinerea conducerii unităţii şcolare în organizarea şi desfăşurarea consultaţiilor cu părinţii pe teme educaţionale;
d)      conlucrarea cu comisiile de ocrotire a minorilor, cu organele de autoritate tutelară sau organizaţiile nonguvernamentale cu atribuţii în acest sens, în vederea soluţionării situaţiei elevilor din unitatea de învăţământ, care au nevoie de ocrotire;
e)      susţinerea unității de învăţământ în organizarea şi desfăşurarea festivităţilor anuale;
f)       atragerea de persoane fizice şi juridice care, prin contribuţii financiare sau materiale, să susţină programe de modernizare a activităţii educative.