Colegiul Naţional „Nichita Stănescu“ dispune de următoarea structură:

 • un corp de clădire;
 • sală de sport acoperită, cu vestiare, dotată corespunzător pentru buna desfăşurare a orelor de educaţie fizică şi sport, dar şi aceasta necesită câteva reparaţii urgente;
 • 2 terenuri în aer liber amenajate la standarde europene;
 • 17 săli de curs
 • 11 laboratoare si cabinete – 3 laboratoare de informatică, toate conectate la Internet, un laborator de fizică, un laborator de chimie, un laborator de biologie, un cabinet de istorie - geografie, un cabinet de limba germană, un cabinet de consiliere psiho-pedagogică, un cabinet medical, un cabinet de stomatologie
 • bibliotecă;
 • sediul C.E.A.C.;
 • 3 compartimente pentru serviciile secretariat, contabilitate, administraţie, informatizare;
 • cancelarie;
 • cabinetul directorului;
 • cabinet pentru directorul adjunct şi pentru coordonatorul de proiecte;
 • cabinet pentru Asociaţia elevilor „ATEENS”;
 • spaţiu special pentru arhiva contabilităţii şi a secretariatului;
 • spaţiu special pentru materialele consumabile şi de curăţenie;
 • telefoane pentru director, director adjunct, secretariat, contabilitate, faxuri;
 • grupuri sanitare