PostHeaderIcon Colegiul National Nichita Stanescu

In acest moment conditiile de examen sunt  urmatoarele:
• Distanta dintre candidati este de 2m; prin urmare numarul de elevi dintr-o clasa va fi cel mai
probabil in jur de 10.
• La intrarea in scoala se va lua temperatura fiecarui supraveghetor, examinator, candidat.
Daca este mai are de 37.3 grade, i se mai poate lua temperatura de maxim 2 ori consecutiv la
interval de max 10 minute si daca ramane la  aceeasi valoare(37.3 grade) nu va participa la
examen.
• Fiecare persoana (supraveghetor, examinator, candidat) trebuie sa poarte masca corect din
momenul in care intra in scoala si pana la  terminarea examenului si iesirea din institutie .
• Supraveghetorii si examinatorii vor purta si manusi pe toata durata examenului.
• Fiecare persoana (supraveghetor, examinator, candidat) va semna declaratia pe proprie
raspundere la intrarea in scoala. Acestea vor fi trimise la sediul British Council alaturi de
materialele de examen.
• Distanta fizica de 2m trebuie pastrata pe durata intregii zile de examen.
• Trebuie sa existe dezinfectant la intrarea in scoala si in fiecare clasa.

Detalii pentru examenele care se organizeaza si documentatia necesara: http://www.colegiul-nichita.ro/cambridge

 

TRANSFERUL ELEVILOR PENTRU ANUL ȘCOLAR 2020-2021

Conform Ordinului nr. 4249/13 mai 2020 pentru modificarea şi completarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.079/2016,  pentru anul şcolar 2020 - 2021, transferul elevilor se va realiza în perioada 25 august - 7 septembrie 2020

Programe - Examen diferenta - link

CALENDARUL TRANSFERULUI ELEVILOR

PENTRU ANUL ȘCOLAR 2020-2021

 1. Depunerea dosarelor online pe adresa de mail a Colegiului Național „Nichita Stănescu” Municipiul Ploiești -  Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza  (17-25 august 2020)
 2. Stabilirea disciplinelor pentru care elevul care urmează să se transfere trebuie să susțină examen de diferență, conform planurilor cadru în vigoare (26-28 august 2020);
 3. Discutarea și aprobarea cererilor de transfer/cererilor de susținere a examenelor de diferență în cadrul Consiliului de administrație al Colegiului Național „Nichita Stănescu” Municipiul Ploiești (2 septembrie 2020);
 4. Susținerea examenelor de diferență de către elevii cărora li s-a aprobat transferul (cu condiția promovării examenului de diferență) (4-8 septembrie 2020);
 5. Informarea diriginților claselor la care s-au transferat elevi de către secretarul școlii (10 septembrie 2020);
 6. Transmiterea solicitărilor pentru eliberarea foii matricole pentru elevii care se transferă de la alte școli (9-11 septembrie 2020).

Componența dosarului pentru transfer

 1. Cerere tip (model postat pe site-ul colegiului) semnată obligatoriu de ambii părinți (copia sentinței de încredințare a copilului, după caz) - link Cerere tip 
 2. Adeverință de studii pentru anul școlar precedent (pentru elevii care doresc transferul la clasa a X-a), respectiv pentru anii școlari corespunzători claselor a IX-a, a X-a, a XI-a pentru elevii care doresc să se transfere la clasele a XI-a respectiv a XII-a, după caz
 3. Adeverință din  care să reiasă media de admitere în liceu si notele obținute la Evaluarea Națională
 4. Adeverința din care să rezulte numărul de absențe total și motivate din anul școlar precedent
 5. Copii ale diplomelor obținute la olimpiadele și concusurile școlare din calendarul MECS sau print screen însoțit de adresa site-ului unde sunt publicate aceste rezultate (dacă există)
 6. Copie după certificatul de naștere şi cartea de identitate ale elevului;
 7. Copii după cărţile de identitate ale părinţilor  (susţinătorii legali, după caz). 

Dosarele incomplete vor fi respinse.

CRITERII DE DEPARTAJARE

 1. Se vor aproba, prioritar, cererile de transfer între clase, în interiorul liceului, în ordinea
  • de la matematică- informatică intensiv informatică sau intensiv engleză la matematică informatică și invers
  • de la științe ale naturii la matematică informatică și invers
  • de la filologie la științe sociale și invers
  • de la filologie sau științe sociale la matematică- informatică(eventual intensiv informatică sau intensiv engleză) și invers

 

2. Cererile elevilor veniți din alte unități școlare vor fi discutate pe locurile rămase vacante după rezolvarea cererilor de transfer ale elevilor interni.

Dacă sunt mai multe cereri de transfer decât numărul locurilor vacante, se va face o medie ponderată, după cum urmează

 • media generală pentru anul şcolar precedent (care trebuie să fie mai mare decât cea mai mică medie generală din clasa unde se solicită transferul) (10%)
 • participarea la olimpiade și concursuri școlare din calendarul aprobat de MECS (punctajul se stabilește în Consiliul de administrație și va consta într-o notă cuprinsă între 1 și 10) (20%)
 • media de admitere în liceu (20%)
 • nota la Evaluare Națională la disciplina (20%)
  1. matematică, pentru clasele cu specializarea matematică- informaticăși științe ale naturii
  2. limba și literatura română, pentru specializările filologie, științe sociale

- media la examenele de diferență (30%)

Notele obținute la examenele de diferență trebuie să fie minim 5(cinci) atât la proba orală cât și la cea scrisă.

Elevii vor fi admiși în ordinea mediilor obținute, calculate conform criteriilor enumerate.

 

Procedura de transfer - link

 

P R O G R A M

 ÎNSCRIERE ELEVI

 CLASA A IX-A - AN ȘCOLAR 2020-2021

 

Ziua

 Data

Programare

pe litere elevi admiși

Intervalul orar

LUNI

  13.07.2020

De la A la E

12 - 16

MARȚI

 14.07.2020

De la F la J

10 - 17

MIERCURI

 15.07.2020

De la K la O

10 - 17

JOI

16.07.2020

De la P la T

10 - 17

VINERI

17.07.2020

De la Ț la Z

10 - 17

 

          Vă rugăm să respectați programarea și să purtați masca de protecție.

 

 

ACTE NECESARE

înscrierii în clasa a IX-a

an școlar 2020-2021

 

a) cerere de înscriere (cerere tip) - link 

b) certificatul de naștere  copie xerox şi original

c) cartea de identitate copie xerox şi original (dacă este cazul)

d) adeverință cu notele și media generală obținute la Evaluarea Națională din clasa a VIII-a

e) foaia matricolă pentru clasele V-VIII, cu calculul mediei generale

f) fișa medicală

 

Actele se vor pune în folie PVC

 

                În cursul anului școlar 2019-2020, un grup de elevi ai școlii noastre coordonați de prof. Andreia Sersea, au participat la proiectul eTwinning eTwinpreneurs, în cadrul căruia, alături de elevi din Tunisia, Iordania, Germania, Italia și Ungaria, au realizat activități cu specific antreprenorial. Din luna martie, ca urmare a situației create de pandemia Covid-19, aceste activități nu au putut continua la școală, motiv pentru care colaborarea s-a reluat de acasă, iar elevii au schimbat natura activităților desfășurate. Iată câteva din realizările lor:

ETWINPRENEURS

Țările participante

Tunisia, Iordania, România, Italia, Ungaria, Germania

Obiective

Dezvoltarea competențelor antreprenoriale, a celor de comunicare în limba engleză, lucrul în echipe internaționale, creativitate, inițiativă și leadership. Dezvoltarea unui plan de afaceri, a unui website de afaceri, cercetare de piață, crearea unei afaceri în cadrul căreia fiecare să aibă un rol bine definit. Promovarea acestei afaceri.

 

Prezentarea proiectului- Ruxandra Radu

Ruxandra Radu, clasa a Xa I2, prezintă pe scurt proiectul eTwinpreneurs, în numele echipei, din care au făcut parte Robert Radu, Andrei Olaru, Onisim Roman, Maria Badea, Ciprian Mărgoi, Radu Enăchescu, Alexandra Strulia, Radu Ioniță.

https://www.youtube.com/watch?v=YF6P-66AvIA&feature=emb_logo

 

The Silver Lining

Situația internațională provocată de Covid-19 ne-a reorientat activitățile de proiect. Astfel, am lucrat pe platforma trello în echipe internaționale pentru realizarea unui video optimist intitulat The Silver Lining, care cuprinde planurile de viitor ale tinerilor, dincolo de pandemia care a afectat întreg globul. Elevii români, de la min.2.49 la min. 4.05 în video.

https://www.youtube.com/watch?v=jmg58o6PTpA&feature=emb_logo

Tasty Quarantine

O altă activitate internațională a fost blogul de rețete propus de colegii italieni, la care elevii români au contribuit cu 20 de postări

https://brunazzimariella36.wixsite.com/etwinpreneurs

 

Interviu cu un antreprenor român în limba engleză

Un interviu în care atât elevii români, cât și cei străini au primit răspuns la multe întrebări și chiar o lecție de viață a fost cel cu Doru Mărculescu, fondatorul ARTA SARMEI

https://www.youtube.com/watch?v=uDA0aXBkALo&feature=emb_logo

 

Social Distancing, but not socially distant

Elevii au postat filmulețe amuzante pe flipgrid în care oferă sugestii de petrecere a timpului în perioada izolării la domiciliu, iar unii influenceri au preluat mesajul, postându-l pe rețelele lor de social media.

https://flipgrid.com/b6573e33

 

eTwinpreneurs va continua și în 2021

Întrucât obiectivele proiectului nu au fost îndeplinite din cauza crizei epidemice mondiale, membrii au hotărât prelungirea acestuia și în anul școlar viitor.

 

Rezultate FINALE 

 - MATEMATICA - link

 - ENGLEZA - link

Până la data de 03 iulie 2020, ora 14.00, părinții elevilor admiși vor completa online cererea tip de înscriere în clasa a V-a, an școlar 2020-2021, pentru confirmarea ocupării locului în cadrul Colegiului Național ”Nichita Stănescu”, Municipiul Ploiești.

 

CERERE INSCRIERE CLASA A V-A - link 


Rezultate CONTESTATII - link

Rezultate clasa a V-a inainte de contestatii - link

Cerreri de  reevaluare lucrare - http://www.colegiul-nichita.ro/component/content/article/4-stiri/333-admitere-clasa-a-v-a-calendar-admitere