CALENDARUL

DESFĂȘURĂRII PROBELOR

ÎN VEDEREA CONSTITUIRII

CLASELOR A V  - A

 PENTRU ANUL ȘCOLAR 2021-2022

 

ANUNT IMPORTANT - LINK 

01 iulie 2021 - probă scrisă la Matematică - ora 10.00

02 iulie 2021 - probă scrisă la Limba engleză - ora 10.00

07 iulie 2021 (până în ora 12.00) - afișarea rezultatelor inițiale

07 iulie 2021 (între orele 12.00-14.00) - depunerea contestațiilor online

08 iulie 2021 - afișarea rezultatelor finale

         Până la data de 09 iulie 2021, ora 12.00, părinții elevilor admiși vor completa online cererea tip de înscriere în clasa a V - a, an școlar 2021-2022, pentru confirmarea ocupării locului în cadrul Colegiului Național ”Nichita Stănescu”, Municipiul Ploiești.

 

Proceduri de admitere pentru  clasa a V - a - matematica 

                                                  - limba engleza


În atenția tuturor candidaților care participă la testarea în vederea admiterii înclasa a V-a, an școlar 2021-2022

          În ziua examenului, accesul elevilor în săli este permis în intervalul orar 9,15-9,45 pe baza copiei după certificatul de naștere și carnetul de elev, care trebuie să conțină fotografia elevului (cu stampila unității de învățământ la care învață elevul pe fotografie). 

Pe prima pagină a carnetului de note trebuie să fie: numele și prenumele elevului, CNP-ul elevului, numele unității de învățământ și viza pentru anul școlar în curs.

          La intrarea în instituția de învățământ, elevii vor purta obligatoriu masca de protecție.