Proiect Multilateral Comenius 2011 - 2013 (Comenius)

PROIECT SITE -  https://sites.google.com/site/comeniusdeep/

Site international  www.deepeurope.eu.

“How Europe works with work. Let’s make it our business! Developing employees’ and employers’ potential in 21st century”

              Proiectul a fost finalizat în timpul Vizitei pregătitoare organizate în perioada 24-28 noiembrie 2010, la Dieburg, de coordonatorul german al proiectului şi reprezintă rodul muncii întregii echipe de proiect, care, pe fondul temei generale, a evidenţiat specificul fiecărei ţări cu privire la tematica abordată. Astfel, vizita a permis stabilirea temei proiectului, organizarea acestuia, demersul pedagogic, calendarul întâlnirilor partenerilor şi, mai ales, cunoaşterea partenerilor:

 1. Alfred Delp Schule, Dieburg, Germania
 2. Liceo scientifico statale "A.Einstein", Rimini, Italia
 3. Newlands Girls’ School, Maidenhead, Marea Britanie
 4. Lycee Montgrand, Marseille, Franţa                                                                         

   * Vizita pregatitoare, Dieburg 2010. Imagini din activitatile realizate aici. 

     Proiectul se adresează unei echipe de 30 de elevi admişi în acest an şcolar în clasa a IX-a care vor lucra timp de doi ani sub îndrumarea a patru profesori: Daniela Badea (coordonator proiect, profesor de limba engleză), Maria Ioniţă (director, profesor de chimie), Silvia Olteanu (inspector şcolar, profesor de biologie), Claudia Dulu (consilier şcolar).

          Tema proiectului se referă la inserţia pe piaţa muncii a absolvenţilor de liceu în Europa secolului XXI, problematică de mare importanţă pentru tinerii din spaţiul european. Elevii din fiecare ţară parteneră se vor documenta în legătură cu specificul oraşului, regiunii în care locuiesc şi vor lua contact cu firmele reprezentative ale zonei. Proiectul îşi propune studierea schimbării regionale a locurilor de muncă ca urmare a schimbărilor structurale ale societăţii.

            Colegiul Naţional „Nichita Stănescu” îşi propune studierea pieţei muncii în domeniul industriei energetice, având în vedere Ploieştiul reprezintă încă un important centru al industriei petroliere; organizarea de vizite la o rafinărie, la o termocentrală, la o schelă de extracţie a petrolului, la Muzeul Naţional al Petrolului. Vor fi organizate întâlniri cu profesori din UPG Ploieşti pentru a oferi informaţii privind schimbările în domeniul extracţiei şi prelucrării petrolului şi gazelor naturale în regiunea noastră.

Obiective:

 • creşterea motivaţiei şi implicării elevilor în făurirea propriului viitor, oferindu-le oportunităţi relevante;

 • înţelegerea specificului locurilor de muncă în fiecare regiune; a turismului ca sursă de locuri de muncă în fiecare regiune şi impactul său asupra regiunii;

 • depăşirea limitelor sălii de clasă şi includerea partenerilor de afaceri în procesul instructiv-educativ;

 • crearea unor noi stiluri de învăţare atât pentru profesori cât şi pentru elevi;

 • cunoaşterea legislaţiei diverselor ţări, referitoare atât la angajatori cât şi la angajaţi;

 • implicarea consiliilor locale în rezolvarea problemei inserţiei tinerilor absolvenţi pe piaţa muncii;

 • încurajarea învăţării şi a comunicării tinerilor în limbi de circulaţie internaţională;

 • dezvoltarea unei reţele de legături de prietenie în statele europene; comunicarea între elevi, trebuie se producă nu numai via Internet, ci şi prin întâlnirea faţă în faţă.

Pentru realizarea acestor obiective, se vor organiza 5 ”săptămâni europene” în fiecare ţară parteneră, în cadrul cărora elevii vor participa la ore de curs internaţionale, vor vizita obiective economice locale (firme, companii) şi vor participa la dezbateri cu reprezentaţi ai acestora în şcoli pentru a afla detalii despre istoricul locurilor de muncă şi oportunităţile viitoare

Calendarul „săptămânilor europene”:

 1. „Locuri de muncă în artă” –Rimini, Italia, noiembrie 2011 - Activitate desfasurata in perioada 21-25.11.2011 - detalii aici
 2. „Dezvoltarea transporturilor şi piaţa muncii”Marseille, Franţa, martie 2012 - detalii aici
 3. „Energia şi economia”Ploieştinoiembrie 2012 

                  - Comunicat de presa,

                  - Cuvantul de bun venit al d-nei directoare Argesanu Carmen

                        - Articol -  Proiect Multilateral Comenius la Colegiul National " Nichita Stanescu" Ploiesti

     4.„Industria media” – Maidenhead, februarie 2013 -  detalii aici

     5.„Politica şi economia”Dieburg, martie 2013 - detalii aici

  

 

                          Prof. Badea Daniela