RAPOARTE  DE  ACTIVITATE

AN  ȘCOLAR  - 2019 - 2020

Prezentare  Raport  privind  starea  si  calitatea  invatamantului  - Semestrul I - Prezentare , Raport

Raport anual -  detalii aici ,  Prezentare - link

Rapoarte comisii metodice pe discipline - link  , Rapoarte comisii metodice de probleme - link

Analiza rezultatelor la Examenele naționale (Evaluare Națională și Bacalaureat), perioada 2012-2020 - link

 

 


RAPORT  DE  ACTIVITATE

AN  ȘCOLAR  - 2018 - 2019

Prezentare  Raport  privind  starea  si  calitatea  inva tamantului  - Semestrul I -  P rezentare  , Raport

 Raport anual. Rapoarte comisii metodice. detalii aici

 


RAPORT  DE  ACTIVITATE

AN  ȘCOLAR  - 2017 - 2018

Prezentare  Raport  privind  starea  si  calitatea  inva tamantului  - Semestrul I - detalii aici

Raport anual. Rapoarte comisii metodice - detalii aici

 


RAPORT  DE  ACTIVITATE

AN  ȘCOLAR  - 2016/2017

Prezentare  Raport  privind  starea  si  calitatea  invatamantului  -  S emestrul  I -  detalii  aici 

Managementul  comisiilor  metodice  pe  probleme  -  Semestrul  I -  detalii  aici

Activitatea  metodico-stiintifica  -  detalii  aici

Raport anual  -  detalii aici

 


AN  ȘCOLAR  - 2015/2016

 

Prezentare  Raport privind  starea si calitatea invatamantului - S emestrul I - detalii  aici 

Managementul  comisiilor  metodice pe problemeSemestrul I - detalii aici

Activitatea metodico-stiintifica - detalii aici

Raport anual - detalii aici


RAPORT  DE  ACTIVITATE

AN  ȘCOLAR  - 2014/2015

 

Prezentare Raport privind starea si calitatea invatamantului  -  S emestrul  I - detali aici      

Prezent  raport  de  activitate  a  fost întocmit pe baza rapoartelor   responsabile   de  comisii metodice și pe probleme precum și în           

 baza  datelor  statistice  furnizate   de  compartimentul  secretariat,  referindu-se la perioada 1.09.2014- 31.08.2015. 

Pentru  documentul complet ( detalii aici ) 

RAPORT ANUAL - detalii aici

 

 


RAPORT  DE  ACTIVITATE

 

AN  ȘCOLAR  - 2013/2014

  Prezent raport  de  activitate  a  fost întocmit pe baza rapoartelor      

responsabilii   de  comisii metodice și pe probleme precum și în       

baza datelor statistice furnizate  de  compartimentul  secretariat,    

 referindu-se  la  perioada  1.09.2013-31.08.2014.

 

Pentru documentul complet  ( d etalii aici )   


RAPORT DE ACTIVITATE

AN  ȘCOLAR  - 2013/2014

SEMESTRUL  I

  Prezent raport  de  activitate  a  fost întocmit pe baza rapoartelor     

 responsabilii   de  comisii metodice și pe probleme precum și în      

 baza datelor statistice furnizate  de  compartimentul  secretariat,    

 referindu-se la perioada 1.09.2013-01.02.2014.

 

Pentru documentul complet (detalii aici)AN ŞCOLAR – 2012 / 2013

              Prezent raport de activitate a fost întocmit pe baza rapoartelor responsabile de comisii metodice și pe probleme , precum și în baza datelor statistice furnizate de compartimentul secretariat, referindu-se la perioada 1.09.2012-31.08.2013.

Pentru documentul complet ( d etalii aici )